PRESS REVIEW

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHONG THUỶ TRONG NHÀ Ở
04 Oct 2017

Năng lượng, xét trên góc độ phong thủy sẽ thấy mối liên quan tới tụ khí, bởi đạo của phong thủy chính là “tụ thủy” và “tàng phong”. Thủy tụ để sinh ra khí và tàng phong để tránh tán khí. Ngôi nhà, hay tòa nhà biết áp dụng phong thủy đúng đắn, sẽ có thể đạt được yêu cầu tụ khí, tức tích tụ trường năng lượng tốt. Tất nhiên chúng ta có thể có sự hiểu khác nhau giữa năng lượng thông thường, và nguồn năng lượng trong phong thủy.  

ELICA GROWS ITS PRESENCE IN CHINA - 165
08 Jan 2016
Elica is delighted to announce the 3 winners of the “Elica Air Design Award” contest which was held ...
ELICA GROWS ITS PRESENCE IN CHINA - 61
08 Jan 2016
Elica is delighted to announce the 3 winners of the “Elica Air Design Award” contest which was held ...
ELICA GROWS ITS PRESENCE IN CHINA - 60
08 Jan 2016
Elica is delighted to announce the 3 winners of the “Elica Air Design Award” contest which was held ...
ELICA GROWS ITS PRESENCE IN CHINA - 59
08 Jan 2016
Elica is delighted to announce the 3 winners of the “Elica Air Design Award” contest which was held ...