Chia sẻ

ANGELA SIMONE

Snap - Tên riêng của nó thể hiện sự thân thiện trong việc sử dụng. Vẻ đẹp của Snap thực sự rất nổi bật.

Thật vậy, Snap không phải như những sản phẩm thông thường khác, đó là sản phẩm thông minh. Snap là sự kết hợp của công nghệ, thiết kế và sự đổi mới.

Đó là một thách thức lớn. Liệu rằng những người thực hiện có dễ dàng từ bỏ hay không? Chúng tôi quản lý nó để mong muốn biết được nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng.

Tự động hóa, kết nối và kiểm soát hoàn toàn về chất lượng không khí. Snap là chính là một thiết kế mới dành cho không khí.

“We are the AIRchitects