Chia sẻ

Fabrizio Crisà

Khi thiết kế một sản phẩm mới, việc đầu tiên bạn phải hiểu rõ bối cảnh hiện tại, sau đó tưởng tượng ra sản phẩm của tương lai mà nó sẽ được sản xuất.

Là một tập đoàn lớn, chúng tôi luôn tin rằng Elica là sự hóa thân của một ý chí - sống là để sáng tạo, sống là để thiết kế. Do đó, việc thiết kế mang tính toàn diện và giàu ý nghĩa nhất.

Thiết kế chính là sự hòa quyện giữa công nghệ, sự sáng tạo và cả bộ óc tinh tế. Công việc của chúng tôi hết sức phức tạp. Nó được thể hiện theo nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, mục đích đơn giản của nó chính là thu được kết quả như ý.

Chúng tôi cố gắng phô diễn ra những vẻ đẹp bằng cách triển khai ra các ý tưởng thiết kế. Chúng tôi xem những thiết kế ấy như là đỉnh cao của những khoảnh khắc sáng tạo. Đó là những ví dụ cụ thể của sự đổi mới. Đối với chúng tôi, thiết kế là một yếu tố hết sức đặc biệt. Việc thiết kế là sự “biểu thị” cho ý nghĩa, mục đích và nhiệm vụ của từng dòng sản phẩm.

Thiết kế cũng có nghĩa là tạo ra và mang đến cảm xúc cho những người khác.

“We are the AIRchitects”