TÌM KIẾM THEO TÍNH NĂNG
INSTALLATION TYPE
MEASUREMENTS
PLUS FEATURES
LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG - LÒ HẤP
LVS EMW 60 IX
37,700,000 VNĐ
LÒ VI SÓNG
LVS 3501A
25,250,000 VNĐ
LÒ VI SÓNG
LVS 3501B
24,850,000 VNĐ
LÒ VI SÓNG
LN EEO 60 IX
26,900,000 VNĐ
LÒ NƯỚNG
LN 5601A
18,900,000 VNĐ
LÒ NƯỚNG
LN 5601B
18,500,000 VNĐ
LÒ NƯỚNG
LH EST 60 IX
39,500,000 VNĐ
LÒ HẤP
MRC EDWS 60 IX/1
29,800,000 VNĐ
MÁY RỬA CHÉN
MRC EDSW 60 IX
22,500,000 VNĐ
MÁY RỬA CHÉN