Chia sẻ

Luca Meniconi

Tôi đã từng nghĩ đến việc làm sao tạo nên những mối liên kết xung quanh chúng ta. Điều này trên thực tế là việc xây dựng các giải pháp kết nối giữa thế giới thực và thế giới kĩ thuật số.

Tại Elica, chúng tôi đã tạo nên mối liên kết giữa các sản phẩm khác nhau. Hệ thống thông minh này cho phép bạn giám sát và cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Đối với chúng tôi, sự đổi mới có nghĩa là nâng cao chất lượng cuộc sống và hạn chế lãng phí năng lượng.

“We are the AIRchitects”