01 Aug 2017

THAN HOẠT TÍNH DÀNH CHO MÁY HÚT MÙI

 

Việc sử dụng than lọc tuần hoàn ngoài vấn đề vô cùng tiện lợi, lắp đặt và thay thế dễ dàng thì cũng đem lại tính thẩm mỹ rất cao cho gian bếp nhà bạn.  Tuy nhiên, bạn sẽ mất chi phí thay than hàng năm cũng như hiệu quả than lọc mang lại theo tính toán từ các chuyên gia chỉ đạt khoảng 60-70% so với việc sử dụng ống thoát.

Với máy hút mùi của #Elica, bộ than lọc cải tiến không chỉ có tuổi thọ rất cao từ 2-3 năm, thậm chí có loại lên đến 5 năm mà hiệu quả lọc còn có thể đạt được trên 80% so với các dòng than khác trên thị trường.

 

prod-_0030_CFC0038000f0003-sF00159-Sprod-_0016_F00262-3S