Luxury Designed Kitchen Appliances – Made In Italy

THẾ GIỚI ELICA

ĐỐI TÁC

Một vài đối tác chiến lược của Elica
Việt Nam

Phú Mỹ Hưng
Vạn Phúc City
Takara Standard
Gia Minh Corp
Ixina German Kitchen
B Smart
X Home
My Khang
Vinmus
Anh Doan Furniture
IH Italian
SF Home
Maison decor
1800 6247