Liên hệ

Công Ty TNHH KIM HOÀNG QUAN NAM

51 Đường Số 9, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM
(028) 62 63 77 17
(028) 62 63 77 16
khan@khankitchen.vn
www.elica.vn - www.khankitchen.vn

CÔNG TY TNHH KIM HOÀNG QUAN NAM

51 Đường Số 9, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM

(028) 62 63 77 17

khan@khankitchen.vn

www.elica.vn - www.khankitchen.vn